Zgłoszenie szkody

Allianz

zgloszenie szkody:

801 10 20 30 lub 22 567 12 02

Formularz zgloszeniowy

Aviva

zgloszenie szkody:

0801 28 28 28 lub 22 563 28 28

Formularz zgloszeniowy

Concordia

zgloszenie szkody:

061 858 48 08

Formularz zgloszeniowy

Compensa

zgloszenie szkody:

801 120 000 lub 22 501 61 00

Formularz zgloszeniowy

Ergo Hestia

zgloszenie szkody:

0801 107 107 lub 58 555 55 55

Formularz zgloszeniowy

Generali

zgloszenie szkody:

0 801 343 343 lub 22 543 0 543

Formularz zgloszeniowy

HDI Asekuracja

zgłoszenie szkody:

0801 384 500 lub 48 340 00 14

Formularz zgloszeniowy

Interrisk

zgłoszenie szkody:

022 537 68 03

Formularz zgloszeniowy

Gothaer

zgłoszenie szkody:

022 469 69 69

Formularz zgloszeniowy

TUW TUZ

zgłoszenie szkody:

022 327 60 60

Formularz zgloszeniowy

Proama

zgłoszenie szkody:

0815 815 815

Formularz zgloszeniowy

Uniqa

zgłoszenie szkody:

042 680 33 66

Formularz zgloszeniowy

Warta

zgłoszenie szkody:

0 801 311 311 lub 601 311 311

Formularz zgloszeniowy

PZU

zgłoszenie szkody:

0 801 102 102

Formularz zgloszeniowy

Liberty Direct

zgłoszenie szkody:

022 589 95 21

Formularz zgloszeniowy

Axa Direct

zgłoszenie szkody:

022 599 95 22

Formularz zgloszeniowy