Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne – bezpieczeństwo w które warto zainwestować. Posiadanie własnego samochodu wiąże się z obowiązkiem wykupienia stosownego pakietu ubezpieczeń. Właściwy wybór ubezpieczyciela pomoże zminimalizować koszty utrzymania pojazdu.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Rodzaje dostępnych ubezpieczeń komunikacyjnych:

  • Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)
  • Ubezpieczenie Autocasco (AC)
  • Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
  • Ubezpieczenie Assistance
//protectubezpieczenia.pl/wp-content/uploads/2018/04/komunikacyjne.jpg

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)

Ten rodzaj ubezpieczenia jest obowiązkowy dla posiadaczy wszystkich pojazdów mechanicznych i wolnobieżnych zarejestrowanych na terenie Polski. Nabywana w ramach zawieranej umowy polisa stanowi ochronę nie dla samochodu, a dla jego właściciela. Dzięki niej Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód na rzecz poszkodowanego.

Ubezpieczenie Autocasco (AC)

To ubezpieczenie z grupy dobrowolnych, którego wysokość może określić sam ubezpieczający. Należy jednak pamiętać, że od tego jaka będzie suma ubezpieczenia zależy również wysokość wypłacanego odszkodowania. Polisa autocasco daje możliwość zwrotu pieniędzy w następujących przypadkach: - uszkodzenia pojazdu w skutek kradzieży lub jej nieudanej próby, - uszkodzenia w skutek nieoczekiwanych zdarzeń losowych lub przyrodniczych, - uszkodzenia, które nastąpiło w wyniku zderzenia ze zwierzętami, osobami lub przedmiotami, - kradzieży pojazdu lub jego części, - uszkodzenia spowodowanego przez osoby trzecie nawet jeśli nie odnaleziono sprawcy szkody, - uszkodzenia będącego efektem działania czynników termicznych lub chemicznych.

Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie NNW nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym należy do grupy ubezpieczeń osobowych, ale nie jest to jednak ubezpieczenie na życie. Stanowi ochronę zarówno dla kierowcy pojazdu jak i pasażerów. Gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku trwałych następstw wypadku lub śmierci osoby objętej ubezpieczeniem, która brała udział w podróży. Ubezpieczenie obowiązuje zarówno na terenie Polski jak i za granicą, jednak w przypadku jeśli do wypadku dojdzie za granicą odszkodowanie wypłacane jest w złotówkach.

Ubezpieczenie Assistance

Assistance jest ubezpieczeniem pomocnym w przypadku nagłej awarii, wypadku, kradzieży pojazdu lub nagłej choroby kierowcy, bądź pasażera. Gwarantuje pomoc techniczną oraz medyczną na terenie całej Polski oraz Europy.

Jesteś chroniony?

Posiadanie własnego samochodu wiąże się z obowiązkiem wykupienia stosownego pakietu ubezpieczeń.